Bilgisayarın Uzaktan Erişimlerini Kapatma – Net share

Makinelerin uzaktan erişimini kapatarak Domain Admini dahil kimsenin C$, D$ yaparak makine sürücülerine erişimini engellemektedir. Landman server olarak belirtilen servisin durdurulmasıdır.

https://social.technet.microsoft.com/Forums/windows/en-US/c9d6b1c2-1059-4a8a-a6bd-56cc34104faa/disable-administrator-share?forum=w7itpronetworking

Bu alanlar regedit üzerinden düzenlenir. Eğer belirtilen parametreler yoksa isim ve değerleri ile oluşturulur.

Komut satırı üzerinden tek tek paylaşımlar silinir:

net stop LanmanServer
sc config LanmanServer start= disabled

yeniden başlatıldığıda net share cmd komutu sonrasında hiçbir paylaşım sürücüsünün görünmemesi gerekmektedir.

******************************************************************************************************************************
C:\Documents and Settings\murat>net share

Share name Resource Remark

——————————————————————————-
D$ D:\ Default share
print$ C:\WINDOWS\system32\spool\drivers
Printer Drivers
C$ C:\ Default share
M$ M:\ Default share
ADMIN$ C:\WINDOWS Remote Admin
IPC$ Remote IPC
OmniBack C:\Program Files\OmniBack\depot
SharedDocs C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\DOCUMENTS

Printer Microsoft Document Ima Spooled Microsoft Office Document Image Wr
Printer2 LPT1: Spooled HP1100
The command completed successfully.


C:\Documents and Settings\murat>net share D$ /delete
D$ was deleted successfully.

benzer şekilde tüm paylaşımlı dosyaları kaldır (IPC kalkmıyor)

regedit ten
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters
yeni DWORD key yaparak,
AutoShareWks 0
AutoShareServer 0
restart