IIS Yüklü mü Kontol Etme ve PS ile IIS Yükleme

get-windowsFeature -name web-server
komut ile server üzerinde IIS yüklü mü kontrol edebiliriz.

Eğer Server üzerinde IIS yüklü değilse

Install-WindowsFeature -name Web-Server IncludeManagementTools komutu ile IIS yüklemesini sağlayabiliriz. IncludeManagement Tools parametresini vermezsek Web Serve rolü kurulur fakat yönetim araçları gelmez. Eğer sadece IncludeManagementTools parametresini kullanarak bu işlemi yaparsak sadece HTTP yayını yapabiliriz. Install-WindowsFeature komutuna -IncludeAllSubFeature parametresini de vererek IIS ile ilgili tüm bileşenlerin başlangıçta kurulmasını sağlayabiliriz.Bu hem performans açısından ve güvenlik açısından iyidir.