Exchange Server Role Requirements Calculator

Exchange planlaması aşamasında kaç server olacak, veritabanı başına kullanıcı miktarı, disk boyutları, IOPS ve işlemci/bellek gereksinimi gibi her türlü parametrenin hesaplanması için kullanılan Microsoft yazılımıdır.

https://gallery.technet.microsoft.com/office/Exchange-2013-Server-Role-f8a61780 adresinden indirebilir.

İnput: Planlamanın 1. Adımda belirlediğimiz kurum ihtiyaçlarını girdiğimiz sekmedir.Dosyanın veri girişi yapılan alanlardan birincisi burasıdır 2. Alanda Storage Design’dır.

Role Requirements: Mimarinin bir özeti olarak düşünebiliriz. Veritabanı, sunucu, DAG ve disk gereksinimleri ile ilgili temel değerler yer alır.

Activation Scenarios: DAG yapısındaki aktif veritabanları ile ilgili ayrıntılı bilgiler bulunur.

Distribution: veritabanlarını görsel bir formatta sunuculara dağıtılmış şekilde gösteriyor. Sayfadaki düğmeleri kullanarak sunucuların bir ya da birkaçının devre dışı kaldığı durumları test edebiliyoruz. Sayfadaki listeleri dışarı aktarabiliyoruz.

Volume Requirements: Veritabanlarının yer alacağı disk bölümleri ile ilgili bilgiler yer alıyor.

Backup Requirements: Seçtiğimiz yedekleme senaryosuna bağlı olarak yedekleme takvimi gösteriliyor.

Replicaton Requirements: Eğer Exchange’i birden fazla siteye kuruyorsanız bu sekme size senkronizasyon ile ilgili bilgileri ve ağ gereksinimleri gösterecek.

Storage Design: Eğer RAID kullanacak depolama planınızla ilgili bilgileri bu sekmeden girebiliriz. Eğer JBOD kullanacak ve Input sekmesinde verdiğiniz bilgiler de bu doğrultudaysa “Storage Design” sekmesinde kullanacağınız disklerle ilgili ayrıntılı bilgiler yer alacak.

Version Changes: Dosya ile ilgili güncelleme geçmişi bulunuyor.