Domain Dışı Makinelerde KMS Üzerinden Windows Etkinleştirme

Domaine dahil olmayan bilgisayarlarda kms üzerinden etkinleştirme yapmak için kms sunucu adresi verilebilir. Bunun için komut satırının yönetici modunda açılması gerekmektedir.