Domain ve Forest Functional Seviyelerini Kontrol Etme

Active Directory ortamınızda Domain ve Forest seviyelerini görüntülemek için aşağıdaki komutları kullanabiliriz..

İlk olacak PowerShell komut istemcisi açılır ve Active Directory ile ilgili komutların çalışabilmesi için gerekli komut modülü eklenir.

Import-Module ActiveDirectory (bu komutu girmeden aşağıdaki komutları girdiğinizde modül otomatik olarak yüklenebilir)

Sonrasında Domain ve Forest seviylerini görüntülemek için aşağıdaki iki komut girilir.

Get-ADDomain | format-list domainmode

Get-ADForest | format-list forestmode