Netlogon Log Kaydını Başlatma-Devre Dışı Bırakma

Netlogon servisinin tüm log kayıtlarını istiyorsak komut satırından açarak başlatabiliriz. Bu sayede ağ üzerinden herhangi bir makine sürekli olarak hesabı kilitliyorsa, bu aşamada nereden kaynaklandığını bulabiliriz. Bu netlogon servisi ağ bağlantıları ve normal hesapların bağlantı noktaları ile ilgili sürekli olarak log kayıtlarını düşmektedir.

netlogon enable:Nltest /DBFlag:2080FFFF

net stop netlogon

net start netlogon 

loglar ise aşağıdaki dizinde olacaktır.

%windir%\debug\netlogon.log

netlogon disable: Nltest /DBFlag:0x0