Powershell ile Rastgele(Random) Parola(Password) Üretme – Fonksiyon

Script çağırma işlemi için;

$randomPass = GeneratePassword -length 12

GeneratePassword -length 12