Replikasyon Hatası – The source server is currently rejecting replication requests

Sistem üzerinde bulunan domain controller ya da additional makineleri imaj üzerinden geri döndüğümüzde Active Directory Site and Services kısmında replikasyonu elle tetikleme işlemi yaptığımızda The source server is currently rejecting replication requests   hatasıyla karşılabiliriz. Bunun yanında
DC olan bir ortama ADC eklerken The source server is currently rejecting replication requests hatası alıyorsanız. Replikasyon sorunu nedeniyle DC olan ortama  ADC ekleyemiyorsunuz demektir.

Server isimlerini örnek olarak şunlar olsun. DC Name: Server1 , ADC Name: Server2

Bu durumda  yapmanız gereken işlemeler aşağıdaki gibidir.

 • DC üzerinde repadmin /showrepl  komutu çalıştırıyoruz.
 • C:\Users\Administrator>repadmin /showrepl Repadmin: running command /showrepl against full DC localhost Default-First-Site-Name\Server1 DSA Options: IS_GC DISABLE_INBOUND_REPL DISABLE_OUTBOUND_REPL Site Options: (none) DSA object GUID: 53331672-66fe-45ee-ab03-30dc3fb5306e DSA invocationID: 53331672-66fe-45ee-ab03-30dc3fb5306e
 • Yukarıda görüldüğü gibi inbound ve outbound replikasyon kapalı
  durumda. İnbound ve outbound replikasyonu açmamız gerekmektedir. Açmak
  için ise sırasıyla aşağıdaki komutları  kullanıyoruz..
 • C:\Users\Administrator>repadmin /options Server1 -DISABLE_OUTBOUND_REPL Current DSA Options: IS_GC DISABLE_INBOUND_REPL DISABLE_OUTBOUND_REPL New DSA Options: IS_GC DISABLE_INBOUND_REPL
 • C:\Users\Administrator>repadmin /options Server1 -DISABLE_INBOUND_REPL Current DSA Options: IS_GC DISABLE_INBOUND_REPL New DSA Options: IS_GC
 • Replikasyn durumunu görmek için DC üzerinde tekrar repadmin /showrepl komutunu çalışıtıyoruz.
 • C:\Users\Administrator>repadmin /showrepl Repadmin: running command /showrepl against full DC localhost Default-First-Site-Name\Server1 DSA Options: IS_GC Site Options: (none) DSA object GUID: 53331672-66fe-45ee-ab03-30dc3fb5306e DSA invocationID: 53331672-66fe-45ee-ab03-30dc3fb5306e
 • Görüldüğü gibi DSA Options: IS_GC moduna gelmiş durumdadır. Artık ortama yeni bir ADC ekleyebiliriz.