Sistemdeki Primary DC’yi Bulma

Powershell üzerinde primary dc’yi bulabiliriz. Bunun için öncelikle bulunduğumuz dc makinede;

hostname yazdığımızda bulunduğumuz bilgisayar ismini verecektir.

Get-ADDomainController komutunu verdiğimizde bulunduğumuz dc üzerinde detaylı bir bilgi verecektir.

netdom query fsmo ile hangi rol hangi sunucuda barınıyor bunu görebiliriz.


Get-ADDomainController -Discover -Service PrimaryDC komutu yukarıdaki gibi bir çıktı verecektir. Bu bize hangi DC makinesinin primary DC olduğunu gösterecektir. Primary DC genellikle PDC rolünü üstlenen DC makinemizdir.

Primary Domain Controller (Primary Domain Controller – PDC) – Birincil Etki Alanı YÖneticisi hakkında bilgiler. Bir domain ortamında PDC bir tane fakat additonal domain controller birden fazla olabilir!