Windows 10 .Net FremaWork Yükleme Hatası

Komut satırı Administrator olarak çalıştırılır. Windows 10 ISO dosyası öncelikle D diskine bağlanır ya da herhangi bir klasöre tıklanır. Klasöre ya da CD sürüsüne bağlantısı yapıldığında
D:\x yolu belirtilir. \sources\sxs /LimitAccess bu alan ISO içindeki dosyaların yolunu belitir. Bu komut verildikten sonra hata vermeden %100 tamamlanırsa .Net FremaWork kurulumu yapılmış olacaktır.

Dism /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /All /Source:D:\x\sources\sxs /LimitAccess